DG-360° Het veiligheidsbeheerssysteem voor BRZO & ARIE bedrijven

Reading Time: 2 minuten

Voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) is het voorkomen van (zware) ongevallen van cruciaal belang. Het waarborgen van de veiligheid bij het opslaan, verwerken en afvoeren van gevaarlijke stoffen is een continu proces.

Of een bedrijf valt onder de BRZO-wetgeving is afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig is. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder deze regelgeving vallen, en zij zijn verplicht een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te implementeren en werkend te houden.

Uit rapportages van de overheidstoezichthouders zoals die jaarlijks door hun samenwerkingsverband BRZO+ worden geopenbaard komt naar voren dat er ieder jaar gemiddeld bij 60% van de BRZO-bedrijven overtredingen van de wet- en regelgeving worden geconstateerd. Dit werkt dus niet optimaal.

Wat is een veiligheidsbeheerssysteem?

Een VBS is een managementsysteem op het gebied van de beheersing van veiligheidsrisico’s. Een goed veiligheidsbeheerssysteem begint bij de betrokkenheid van alle medewerkers, waardoor het veiligheidsbesef en –bewustzijn wordt gestimuleerd.

De meeste bedrijven hebben een VBS dat bestaat uit meerdere managementprocedures voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Vaak is het wettelijk verplichte preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen “verborgen” in afzonderlijke hoofdstukken en zelden is er een samenvatting waarin de VBS-eisen aan de orde komen.

Hét veiligheidsbeheerssysteem van nu – DG-360°

Als u op zoek bent naar een hoogwaardig veiligheidsbeheerssysteem dan hoeft u niet meer verder te zoeken. Onze software maakt het mogelijk om met één druk op de knop een volledig overzicht te krijgen van alles wat u moet weten omtrent uw bedrijf. Daarnaast maakt u het met het veiligheidsbeheersysteem een stuk eenvoudiger om aan de nodige regelgeving te voldoen.

DG-360° bestaat uit een document managementsysteem, een incidentenregistratiesysteem en actie-opvolg-systeem, een digitaal formulieren en controleronde module en een geïntegreerd opleidingsregister. Dit alles wordt weergegeven in een overzichtelijk dashboard, welke modulair kan worden aangepast aan de functies, rollen en hiërarchie van het bedrijf.

Dit zorgt voor real-time inzicht, zowel op de werkvloer áls voor het middenkader en in de boardroom. Hierdoor zal de periodieke inspectie aanzienlijk minder tijd in beslag zal nemen, tijd die u als ondernemer zijnde maar al te goed kunt gebruiken.

Neem contact met ons op en wij beantwoorden al uw vragen voor een probleemloze overgang op ons State of the Art Veiligheidsbeheerssysteem.

Is uw veiligheidsbeheerssysteem op orde?

Reading Time: 3 minuten

De Seveso III richtlijn heeft ertoe geleidt dat de VBS-elementen in Nederland in de BRZO2015 zijn ingepast. Inrichtingen dienen een veiligheidsbeheerssysteem te implementeren op basis van deze richtlijnen. De details van de wet zijn summier en kunnen verschillend worden geïnterpreteerd, wat heeft geleid tot een lappendeken aan documenten en formulieren.

Uit rapportages van de overheidstoezichthouders zoals die jaarlijks door hun samenwerkingsverband BRZO+ worden geopenbaard komt naar voren dat er ieder jaar gemiddeld bij 60% van de BRZO-bedrijven overtredingen van de wet- en regelgeving worden geconstateerd. Dit werkt dus niet optimaal.

Overzicht en controle met DG-360°

Veiligheidsbeheersysteem DG-360

DG-360° is een super wendbaar, cloud-based platform waarop u uw veiligheidsbeheerssysteem voor gevaarlijke goederen met behulp van de nieuwste digitale technieken bijhoudt, controleert en up-to-date houdt met veranderende wetgeving.
Het bestaat uit een document managementsysteem, een incidentenregistratiesysteem en actie-opvolg-systeem, een digitaal formulieren en controleronde module en een geïntegreerd opleidingsregister. Dit alles wordt weergegeven in een overzichtelijk dashboard, welke modulair kan worden aangepast aan de functies, rollen en hiërarchie van het bedrijf.

DG-360° is opgericht om de VBS-plicht van BRZO-bedrijven vanuit 1 platform in te kunnen richten, maar richt zich óók op de bedrijven die (net) onder de drempelwaarden van de BRZO vallen. Dit zijn bedrijven die wel PGS15 opslaglocaties hebben, maar niet óver de drempelwaarden gaan. Deze bedrijven met gevaarlijke stoffen hebben vaak een onvolledig of minder robuust veiligheidsbeheersysteem dan de BRZO-bedrijven waarvoor het VBS een wettelijke verplichting is. Met zicht op de aankomende nieuwe omgevingswet (´verwacht´ in januari 2023) is het van belang dat ook deze bedrijven zich aan de (veranderende) wet- en regelgeving houden. DG-360° ondersteunt hierin met alle functionaliteiten en veiligheidslessen van de BRZO- bedrijven, maar dan in schaal aangepast aan deze groep bedrijven.

DG-360 app
Dashboard laptop
DG-360 mobile app

De prijs? Die bepaal je zelf!

Stel, je hebt een aantal gesprekken gehad over je nieuwe veiligheidsbeheerssysteem. Je weet wat het voor je kan betekenen, welke functionaliteiten het systeem heeft en bent op de hoogte gesteld van alle ins en outs. Dan rest enkel nog de vraag: “Hoeveel gaat dat kosten?”
En als je die vraag aan Christian Ackermans, co-founder van DG-360° stelt, dan kan je een tegenvraag verwachten. Namelijk: ‘Wat wil je eraan uitgeven?’. “Dat is best een confronterende vraag”, vertelt Ackermans, “maar als wij ons werk goed gedaan hebben komt de klant altijd met een schappelijke prijs over de brug. Ze zijn zich ervan bewust dat wij een stukje verantwoordelijkheid voor de veiligheid op ons nemen en beseffen wat dat waard is.”

Als iemand bij het krijgen van die vraag terugdeinst, dan weet je ook waar je aan toe bent. Ackermans: “Als iemand de vraag echt niet kan beantwoorden, dan is het vaak niet de persoon die deze beslissing kan maken. Dat kan niet in zijn/haar rol of functie zitten, maar dat hangt vaak ook heel erg samen met de persoonlijkheid van degene die tegenover je zit. Wij geloven in het DISC principe en afhankelijk van onze gesprekspartner kiezen we een bepaalde weg.”

En als iemand nou een onzinbedrag noemt? “Dat is gelukkig nog nooit gebeurd, maar als dat wel het geval zou zijn weten we gewoon dat de klant niet overtuigd is”, stelt Ackermans. “Even goede vrienden. Misschien hebben ze meer tijd nodig, of zijn ze toch op zoek naar een ander systeem, dat kan. Wij vertellen ze precies wat ze kunnen verwachten en omdat klanten zelf de prijs bepalen moet dat ook echt overeenkomen met wat ze krijgen. Daardoor zijn we veel minder aan het onderhandelen en verkopen en komen we echt tot de kern.”

Benieuwd hoe u uw veiligheidsbeheersysteem kunt verbeteren?
Neem dan contact met ons op!
CONTACT


BRZO inspecties ten tijden van de 1e Corona-golf

Reading Time: 5 minuten In april 2020 hebben we een enquete gehouden onder BRZO bedrijven over de veranderingen die er plaats vonden met betrekking tot de BRZO inspecties. We hebben begin juni de resultaten hiervan op een rijtje gezet.

DG-360 op Nationaal Congres BRZO

Reading Time: 2 minuten Oktober was de maand van de BRZO. Zie hier de Visie van DG-360 en enkele exclusieve ´behind the scene´ foto´s.

DG-360 op IIR.nl

Reading Time: 4 minuten
Blog verschenen op 17 september 2020 op iir.nl

DG-360 interview op Logistiek.nl

Reading Time: 4 minuten
Artikel verschenen op Logistiek.nl op 4 september 2020

DG-360 op TTM.nl

Reading Time: < 1 minuut
Artikel verschenen op 12 december 2017 op TTM.nl, magazine voor eigen-en beroepsvervoer