Het 360-Concept

Go paperless___Go fast___Go compliant

Level 1; Schrijven wat je doet

Handboeken, procedures en werkinstructies; alles wat de QHSE managers en coördinatoren nodig hebben om doelen gesteld in de Plan-fase, snel en overzichtelijk te implementeren. Het systeem laat zien waar de eventuele gaten in het VBS precies zitten.

Nooit meer onzekerheid of je niet iets mist.

Level 2; Doen wat je schrijft

Alle inspecties/ controlerondes/registratieformulieren kunnen digitaal gelopen worden. Ook de ad-hoc observaties, zoals meldingen gevaarlijke situaties, accidenten en Loss Of Containments (LOC´s), worden met behulp van de app direct digitaal ingevuld. Taken die voortkomen uit de observaties worden gegenereerd en komen terecht bij de personen die de acties moeten uitvoeren.

Dit is de Do-fase van de Demming cirkel in optima-forma!

Level 3; Weten wat je doet

Overzicht over wat je aan het doen bent, en welk gedeelte van de veiligheid onderbelicht is. Met behulp van een vast gedefinieerd dashboard, eventueel aangevuld met een extra KPI-dashboard, heb je de Check-fase volledig, Proactief, onder controle.

Resultaten uit de dashboards tonen aan waar je moet acteren, en welke procedures of instructies je in de volgende plan-fase moet verbeteren.

Level 4; Management Of Change

Het vierde (optionele) niveau van ons platform maakt het mogelijk om eventuele aanpassingen die voortkomen vanuit externe bronnen zoals wetswijzigingen of richtlijnen, direct te signaleren. Het systeem weet welke onderdelen van het handboek, procedures en werkinstructies herzien moeten worden. Afhankelijk van de afspraken die we met uw bedrijf maken, garanderen wij constatering loze BRZO inspecties door  middel van deze module.

Het DG-360 concept

De VBS piramide van 360 compliance met daarin de 3 levels van de BRZO software.