1 januari 2024: De nieuwe Omgevingswet

Reading Time: < 1 minuut

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’.

SEVESO omgevingsdiensten

Ook gaan per 1 januari 2024 de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland opereren onder de nieuwe naam ‘Seveso-omgevingsdiensten’. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. De rol binnen het VTH-stelsel omvat de uitvoering van de VTH-taken, waarbij ze gebonden zijn aan beleid, wet- en regelgeving. De zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR.

Oorsprong naam Seveso

De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië. In de buurt hiervan vond in 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaats. Dit leidde tot een Europese richtlijn om het risico op industriële ongevallen te verkleinen.

BRZO bedrijven

De regels voor Seveso-bedrijven staan niet langer in één besluit maar in drie:

Voor complexe bedrijven is de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een Omgevingsvergunning milieu van toepassing. Dit geldt ook voor de milieu belastende activiteit Seveso-inrichting.

Animatie van de nieuwe Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024.