Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL) bestaat uit 5 ladder treden. De score wordt hoger naarmate er meer verantwoordelijkheid, reflectie  en investeringen in veiligheid  worden gedaan.

Alle treden geven de ontwikkelingsfase aan waarin de organisatie zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn. De veiligheidscultuurladder (SCL) is gebaseerd op de cultuurladder van Parker.

Ladder trede 1: Pathologisch

Binnen de organisatie heerst de houding: ‘We maken ons niet druk als we niet worden gesnapt’ De organisatie investeert (bijna) niet in de verbetering van het veiligheidsgedrag.

Ladder trede 2: Reactief

De organisatie heeft een gewoonte om te veranderen als er iets gebeurd. De verandering is dan ook vaak van korte duur.

Ladder trede 3: Berekenend

De organisatie heeft een systeem in werking. De organisatie neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. Het management is betrokken en leeft de regels na.

Ladder trede 4: Proactief

De veiligheid heeft een hoge prioriteit in de organisatie. De organisatie werkt continu  aan het verbeteren van de veiligheid. Werknemers vinden zelf dat  veilig werken een eigen verantwoordelijkheid is.

Ladder trede 5: Vooruitstrevend

De veiligheid staat centraal in de gehele organisatie. De veiligheid is volledig geïntegreerd in de organisatie.

Safety Culture Ladder SCL veiligheids cultuur ladder 5 stappen tegels