Reading Time: 5 minuten

Dit stuk is geschreven eind mei, begin juni 2020. De resultaten zijn nog steeds valide, en ons inziens nog steeds interessant. Volgende maand gaan we opnieuw een soortgelijke enquete opzetten, om u de resultaten over een vol jaar te laten zien.

Juni 2020, Breda

Het lijkt of we langzaam een beetje uit de Corona crisis aan het krabbelen zijn.
De meeste BRZO-bedrijven lijken er wel doorheen gekomen te zijn, in meer of mindere mate met hulp van de overheid.
Die hulp van de overheid kwam onverwacht en uit verschillende hoeken. Niet alleen konden bedrijven aankloppen voor financiële steun, en konden zij tegemoetkoming in loonkosten krijgen, ook leek de druk op de veiligheid middels de jaarlijkse BRZO-inspecties wat te zijn teruggeschroefd.
Wij kregen berichten via onze klanten/ons systeem dat inspecties uitgesteld werden, of ze in een afgeslankte vorm plaats vonden.
Omdat wij niet de gehele BRZO-markt bedienen met ons VBS, leek het ons verstandig een onderzoekje uit te voeren alvorens ook echt iets van conclusies te kunnen trekken.

De Toekomst van BRZO inspecties?

We hebben een enquête uitgezet van ongeveer 15 vragen en deze zo specifiek mogelijk op BRZO-bedrijven opgesteld.
De response was goed. De enquête is 115 keer ingevuld, en we voelen ons dan ook wel senang op basis van deze resultaten een aantal voorzichtige conclusies te trekken.

Introductie

Daar waar wij in onze resultaat beschrijvingen de term BRZO-bedrijven of ´overheid´ gebruiken, gaat het om de bedrijven/instanties die deze enquête ingevuld hebben. Daar waar wij het woord ´inspectie´ gebruiken, bedoelen wij de jaarlijkse BRZO-inspectie, ook wel bekend als de BRZO-audit (alhoewel dit niet hetzelfde is, voor welke opmerking wij 1 van de respondenten nog willen bedanken).

De enquête is 50 maal ingevuld door collega´s die direct bij of voor BRZO-bedrijven werken. Hier zitten ook bedrijven tussen met meerdere BRZO-vergunningen, maar laten we aan de veilige kant blijven zitten en zeggen dat we met deze enquête een beeld gekregen hebben van ongeveer 15% van de BRZO-bedrijven.

De enquête is behalve door BRZO-bedrijven, ook door derde partijen (40 maal) en door de overheid (25 maal) ingevuld. Vooral de interesse en bereidheid om mee te werken door onze collega´s van de overheid is interessant. We willen ze daar dan ook hartelijk voor danken.

We hebben getracht de interessantste resultaten uit de antwoorden van alle 3 de groepen inzichtelijk te maken. Er kunnen op basis van de resultaten uiteraard nog veel meer conclusies getrokken worden. Mocht u een bepaalde insteek missen, laat het ons dan vooral even weten.

Inspecteren, maar dan anders

Het 1e resultaat heeft te maken met de reden dat we deze enquête opgezet hebben, en dus met de hypothese dat de overheid gedurende de Corona crisis haar manier van inspectieen aangepast heeft.
Het lijkt erop dat dit inderdaad zo is.
40% van de BRZO-bedrijven heeft al een inspectie gehad, of had deze al moeten hebben. De helft hiervan heeft deze in januari of februari gehad. Al deze bedrijven hebben aangegeven dat de inspectie toen nog op de normale manier (met zoals in vorige jaren) is verlopen.


Van de andere helft van de bedrijven waar de inspectie al gepland stond (in maart of april dus), heeft slechts 1 bedrijf aangegeven dat de inspectie ´normaal´ doorgang gevonden heeft. (dit was begin maart). Bij de bedrijven waar de inspectie in maart of april plaats had moeten vinden, maar dit niet op de standaard manier blijkt te zijn gebeurd, heeft het inspectieteam

  1. de inspectie uitgesteld (zonder hierbij een datum aan te geven) (10%)
  2. de inspectie is uitgesteld (zonder hierbij een datum aan te geven) en het bedrijf is daarnaast gevraagd een aantal rapporten/analyses toe te sturen. (30%)
  3. wel een bezoek uitgevoerd, maar niet op de ´normale manier´ (30%)
  4. het bedrijf gevraagd een aantal rapporten/analyses toe te sturen om op die manier de inspectie toch doorgang te laten vinden (30%)

Op afstand werken is dus een optie voor de inspecteurs

Al is de statistische onderbouwing wat dun, het is in ieder geval wel duidelijk dat ook de inspectiediensten mee zijn gaan bewegen met de mores van de Corona crisis.
Het lijkt er ook sterk op dat er makkelijker (deels) op afstand geïnspecteerd kan/mag worden.

Verwachtingen

Het 2e (volgens ons) interessante resultaat komt van de bedrijven waar de inspectie later dit jaar op de planning staat.
 Ten eerste heeft 60% van hen nog geen bericht gekregen.
Van deze bedrijven verwacht 55% dat de inspectie gewoon op de normale manier doorgang zal vinden.
17% verwacht een aangepaste inspectie met de vraag om rapporten/analyses op afstand en 28% van de bedrijven verwacht dat de inspectie in zijn geheel uit zal blijven.

Van de bedrijven die wel bericht gekregen hebben, is in 20% de inspectie al uitgesteld (zonder nieuwe datum). De andere 80% heeft al wel bericht gehad, maar nog geen duidelijkheid gekregen of de inspectie uitgesteld wordt.
Opvallend is dat ook in deze groep, het grootste percentage bedrijven aangeeft te verwachten dat de inspectie op de normale manier doorgang zal gaan vinden (70%).

Wat antwoorden onze collega´s die niet direct voor een BRZO bedrijf werken?

Het derde resultaat komt uit de groep niet-BRZO antwoorden. In totaal hebben 64 mensen de moeite genomen om deze enquête in te vullen die wel in de BRZO-wereld zitten, maar niet bij een BRZO-bedrijf werken. 40% van deze groep zijn inspecteurs-ambtenaren (25), de rest consultants of mensen die eerder in hun carrière voor een BRZO-bedrijf gewerkt hebben.
van de groep inspecteurs geven 17 van hen aan dat zij verwachten dat het beleid van de overheid door Corona blijvend zal veranderen. Als we de groep consultants die verwacht dat door Corona er blijvende veranderingen in inspecteren zullen optreden, komen we op 76% van de niet-BRZO stakeholders die dit verwachten.
De discrepantie tussen de bedrijven die verwachten dat de inspecties blijvend zullen veranderen (45%) versus de niet-BRZO bedrijven die verwachten dat er iets gaat veranderen (meer dan 75%) is opvallend.

Het laatste resultaat dat we hier geven, is de tevredenheid van de manier waarop de communicatie vanuit de overheid naar het (BRZO)bedrijfsleven gevoeld wordt.

Van de BRZO-bedrijven vindt een ruime 40% dat er voldoende gecommuniceerd wordt. Slechts 1 bedrijf vindt de communicatie onder de maat. Het grootste deel van de bedrijven spreekt zich hier niet positief of negatief over uit.
Dit is op zich wel een beetje opvallend, als we hiernaast óók zien dat 60% van de bedrijven waar de originele inspectie op de planning staat voor later dit jaar, helemaal nog geen bericht van de overheid hieromtrent gehad heeft. Maar goed, hier acteert de overheid dus klaarbljikelijk ´naar verwachting´.


In maart/april 2021 gaan we dit onderzoek opnieuw doen. Indien u aan ons onderzoek participeert, krijgt u het volledige rapport toegestuurd.
Zo niet, zal hier op onze site een samenvatting verschijnen, korte tijd daarna.

Wij willen iedereen die de moeite heeft genomen deze enquête van harte bedanken.
Wij zullen in het vervolg nog wel eens meer dit soort onderzoekjes doen.
Mocht u nu een interessante vraag hebben, of een suggestie, schroom dan niet even contact met ons op te nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *