DG-360° Het veiligheidsbeheerssysteem voor BRZO & ARIE bedrijven

Reading Time: 2 minuten

Voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) is het voorkomen van (zware) ongevallen van cruciaal belang. Het waarborgen van de veiligheid bij het opslaan, verwerken en afvoeren van gevaarlijke stoffen is een continu proces.

Of een bedrijf valt onder de BRZO-wetgeving is afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig is. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder deze regelgeving vallen, en zij zijn verplicht een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te implementeren en werkend te houden.

Uit rapportages van de overheidstoezichthouders zoals die jaarlijks door hun samenwerkingsverband BRZO+ worden geopenbaard komt naar voren dat er ieder jaar gemiddeld bij 60% van de BRZO-bedrijven overtredingen van de wet- en regelgeving worden geconstateerd. Dit werkt dus niet optimaal.

Wat is een veiligheidsbeheerssysteem?

Een VBS is een managementsysteem op het gebied van de beheersing van veiligheidsrisico’s. Een goed veiligheidsbeheerssysteem begint bij de betrokkenheid van alle medewerkers, waardoor het veiligheidsbesef en –bewustzijn wordt gestimuleerd.

De meeste bedrijven hebben een VBS dat bestaat uit meerdere managementprocedures voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Vaak is het wettelijk verplichte preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen “verborgen” in afzonderlijke hoofdstukken en zelden is er een samenvatting waarin de VBS-eisen aan de orde komen.

Hét veiligheidsbeheerssysteem van nu – DG-360°

Als u op zoek bent naar een hoogwaardig veiligheidsbeheerssysteem dan hoeft u niet meer verder te zoeken. Onze software maakt het mogelijk om met één druk op de knop een volledig overzicht te krijgen van alles wat u moet weten omtrent uw bedrijf. Daarnaast maakt u het met het veiligheidsbeheersysteem een stuk eenvoudiger om aan de nodige regelgeving te voldoen.

DG-360° bestaat uit een document managementsysteem, een incidentenregistratiesysteem en actie-opvolg-systeem, een digitaal formulieren en controleronde module en een geïntegreerd opleidingsregister. Dit alles wordt weergegeven in een overzichtelijk dashboard, welke modulair kan worden aangepast aan de functies, rollen en hiërarchie van het bedrijf.

Dit zorgt voor real-time inzicht, zowel op de werkvloer áls voor het middenkader en in de boardroom. Hierdoor zal de periodieke inspectie aanzienlijk minder tijd in beslag zal nemen, tijd die u als ondernemer zijnde maar al te goed kunt gebruiken.

Neem contact met ons op en wij beantwoorden al uw vragen voor een probleemloze overgang op ons State of the Art Veiligheidsbeheerssysteem.